instrukcja montażu

Przystępując do prac związanych z zakładaniem ogrodzenia wokół domu bądź zakładu przemysłowego, trzeba zacząć od
odpowiednio przygotowania

W tym celu konieczne jest stosowanie się do ściśle wyznaczonej instrukcji montażu.
Postępowanie według podanych poniżej procedur, sprawi, że dostarczane przez nas ogrodzenia będą służyć przez bardzo długi czas. Wynika to nie tylko (chociaż także) z porządnych, projektowanych przez firmę Pawlik elementów, ale także poprzez odpowiednią ich instalację.

Instrukcja montażu ogrodzeń firmy Pawlik

Poniższe punkty przedstawiają przede wszystkim etapy, przez które trzeba przejść, aby być pewnym, że całość pracy związanej ze stawianiem ogrodzenia przebiega sprawnie i bez problemów. Co więcej, poza samym przygotowaniem się do wykonywanych działań, zawarliśmy instrukcję montażu przęseł. Dzięki temu szybko i łatwo można się uporać ze wszystkimi potrzebnymi działaniami. Twoi klienci już wkrótce będą mogli cieszyć się solidnymi, pięknymi oraz szybko zmontowanymi ogrodzeniami.

Przed przystąpieniem do instalacji ogrodzeń

1. Na początku puszczamy linę do wysokości ogrodzenia, do której będzie dochodził wierzchołek słupka.
2. Kolejny etap to puszczenie linii po ziemi, która będzie wyznaczała granice otoczonej działki. Do tej linki dochodzić ma
bok słupka.
3. Podczas tworzenia podstawy słupów, polecamy wykorzystać zaprawę półsuchą z kruszywem do stworzenia betonu
klasy B20. Przy nowych formach można wykorzystać beton klasy C16/20.
4. Upewnij się, że płyta podmurówkowa nie wystaje ponad łączniki, które dostać można w naszym szerokim
asortymencie.
5. Tak samo sprawdź, czy panel ogrodzenia nie wystaje ponad słupek, do którego będzie zamocowany.
6. W przypadku, kiedy stawiasz ogrodzenie na nierównym terenie, dostosuj jego wysokość tak, aby panel nie dotykał
ziemi.
7. Jeśli nie chcesz uniknąć pomyłek, zacznij od zamontowania 2 lub 3 przęseł.

W celu postawienia przęsła należy:

1. wykopać dołek o średnicy 25 cm i głębokości około 70 cm,
2. zalać otwór betonem, tak aby wysokość między linką nad dołkiem a wierzchem wylanego betonu była większa o 5 cm
niż wysokość całego ogrodzenia (np. dla ogrodzenia składającego się z panelu H=153 cm oraz płyty H=25 cm, powinna
wynosić 184 cm),
3. wsadzić słupek w centrum dołka, tak aby węższy bok słupka dotykał linki przy ziemi, która wyznacza granice działki,
a wierzchołek dotykał naprężonej linki wyznaczającej wysokość ogrodzenia,
4. po wypoziomowaniu słupka należy obsadzić następny, tak aby odległość między nimi mierzyła 253 cm (sprawdź czy
twój wariant ogrodzenia nie wymaga korekty tego wymiaru),
5. osadzić łączniki betonowe na zaprawie betonowej przy słupkach. tak by odległość między wierzchem łącznika
a czubkiem słupka mierzyła tyle, co wysokość panelu ogrodzeniowego. W przypadku łączników stalowych należy je
dokręcić na wkręty samowiercące, tak by płyta była w poziomie,
6. osadzić płytę w poziomie, góra płyty powinna być na tej samej wysokości co wierzch łącznika przy niższym słupku (jeśli
jest pochyły teren),
7. przymocować panel na obejmy oraz założyć daszek na słupek. 

Wypełnij krótki formularz

W celu uzyskania darmowej wyceny